Tarieven

Jeugdhulp

 
Goochem in Balans heeft contracten met
diverse gemeenten:

Regio Centraal Gelderland
  • Zevenaar (Rijnwaarden)
  • Duiven
  • Westervoort
  • Arnhem
  • Doesburg
  • Lingewaard
  • Overbetuwe


 
Ambulante behandeling jeugd

Goochem in Balans heeft met diverse gemeenten een contract afgesloten met betrekking tot de Ambulante Jeugdhulp.

Zodoende is het mogelijk om onderzoek, begeleiding en/of behandeling, voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, te organiseren binnen de gemeente waarin u woont. Bel gerust voor meer informatie.

Via de huisarts is er een rechtstreekse verwijzing mogelijk. U kunt ook de jeugdconsulent van uw gemeente benaderen, zodat zij mee kunnen denken over de hulp die door Goochem in Balans kan worden ingezet.

Als ouder bent u vrij in uw keuze voor een gecontracteerde hulpverlener, mits deze geschikt is om aan uw hulpvraag te kunnen voldoen.Tarief vrijblijvende inloop:
Gratis (liefst op afspraak)
Betreft algemene informatiegesprekken over de praktijk, orthopedagogiek, psychosociale therapie, etc.

Tarief persoonlijk intakegesprek:
45,00 (max. 45 minuten; ter plaatse te voldoen)

Wanneer u na het intakegesprek overgaat tot begeleiding of onderzoek, vervallen de kosten van het intakegesprek.

 
 
 
 
 
Particulier:
 
Begeleidingstarief: € 77,50 per consult
Kort of uitgebreid consult naar rato
 
 

Tarief vrijblijvende inloop:
Gratis (op afspraak)
Betreft algemene informatiegesprekken over de praktijk, orthopedagogiek, etc.

Tarief persoonlijk intakegesprek:
45,00 (max. 45 minuten; ter plaatse te voldoen)

Wanneer u na het intakegesprek overgaat tot begeleiding of onderzoek, vervallen de kosten van het intakegesprek.

 
 

Chantal Berens is lid van diverse beroepsverenigingen, die de belangen behartigen van zowel de orthopedagogen/therapeuten en hun cliënten (o.a. NVO, NIP, SKJ).
Psychosociale hulpverlening is niet opgenomen in het basispakket, maar wordt in veel gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten.

Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden vindt u hier.

U kunt hiervoor het beste uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw verzekeraar. Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact met ons op.
 
Kunt u vanwege persoonlijke omstandigheden de tarieven niet betalen, neem dan contact op. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een aangepast tarief.